Милан Дајић

Милан Дајић – главни уредник књижевног клуба ,,Косовски божур” из Косовске Витине, сарадник на порталу ,,Тамни Вилајет”, коаутор часописа ,,Сазнање”.

Катарина Недељковић

Катарина Недељковић сарадник књижевног клуба ,,Косовски божур” , портала ,,Тамни Вилајет” и часописа ,,Сазнање” . Катарина Недељковић, рођена и живи у Косовској Митровици, где и

Марија Веселиновић

Марија Веселиновић – главни уредник портала ,,Тамни Вилајет” и часописа ,,Сазнање” ; коаутор збирке ,,Косовски божур” и сарадник књижевног клуба ,,Косовски Божур” из косовске Витине.