Т(Б)рендови нових генерација

Повезивање на интернет и душтвене мреже за младе генерације представља нови виртуелни свет, који је смањио интеракцију са људима. Самим тим постали смо усамљени, умишљени,